اولین جلسه شورای اداری بخش چهارباغ سال۱۳۹۷درسالن جلسات بخشداری چهارباغ. ارائه گزارش عملکرد شورای اسلامی چهارباغ درسال۹۶توسط حجت الاسلام والمسلمین سرشاررئیس شورای شهرستان وعضوشورای اسلامی

اولین جلسه شورای اداری بخش چهارباغ سال۱۳۹۷درسالن جلسات بخشداری چهارباغ.
ارائه گزارش عملکرد شورای اسلامی چهارباغ درسال۹۶توسط حجت الاسلام والمسلمین سرشاررئیس شورای شهرستان وعضوشورای اسلامی

11

11

آقای حبیب مختاری رئیس شورای اسلامی شهر

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ