بازديد ميداني اعضای شوراي اسلامي شهرو مهندس عظیمی شهردارچهارباغ از سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ

بعدازظهرامروزمهندس عظیمی شهردار با همراهی اعضای شورای اسلامی شهر ، معاون خدمات شهری وسرپرست اداره امورعمرانی شهرداری ازمعابرسطح شهر.کانال هدایت آبهای سطحی ومحل تخلیه نخاله های ساختمانی درحافظیه ناحیه یک شهرداری به صورت میدانی بازدید بعمل آوردند.
مهندس عظیمی ضمن ابرازرضایت ازوضعیت تنظیف معابرشهری دستوراتی به منظور بهبود روند خدمات رسانی درجهت رفاه حال شهروندان به معاونت های مربوطه صادرنمودند.

11

11

آقای حبیب مختاری رئیس شورای اسلامی شهر

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ