بازدید شهردار، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر چهارباغ از واحدهای شهرداری.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ

رییس و اعضای شورای اسلامی شهر چهارباغ به همراه عطایی شهردار با حضور در ساختمان ستادی شهرداری از واحدهای مختلف مدیریت شهری بازدید کردند.

در این بازدید اعضای شورای اسلامی شهر ضمن آشنایی بیشتر با کارکنان شهرداری در جریان روند فعالیت واحدهای شهرداری قرار گرفتند.

11

11

محمد علیزاده رئیس شورای اسلامی شهرچهارباغ

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ