برگزاری جلسه باحضورسرپرستان شبکه بهداشت چهارباغ-قائمیه (مهدی آباد)

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ.

نشست اعضای شورای اسلامی شهرچهارباغ با سرپرستان شبکه بهداشت چهارباغ و قائمیه (مهدی آباد) درخصوص بررسی و حل مشکلات بهداشتی شهروندان درمحل دفتر شورای اسلامی شهر چهارباغ برگزارگردید.

11

11

محمد علیزاده رئیس شورای اسلامی شهرچهارباغ

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ