برگزاری راهپیمایی روز 13 آبان با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و سایر مسئولین چهارباغ.

برگزاری راهپیمایی روز 13 آبان با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و سایر مسئولین چهارباغ.

11

11

آقای حبیب مختاری رئیس شورای اسلامی شهر

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ