برگزاری پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ

پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر روز یکشنبه مورخ 97/9/11 باحضور اعضای شورای اسلامی شهر درخصوص بررسی لوایح ونامه های رسیده درمحل دفتر شورا به ریاست آقای مختاری رئیس شورای اسلامی شهر برگزارگردید.

11

11

محمد علیزاده رئیس شورای اسلامی شهرچهارباغ

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ