تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک144

026-44565012مسئول دفتر شورای شهر

026-44565020 فکس شورای شهر

11

11

محمد علیزاده رئیس شورای اسلامی شهرچهارباغ

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ