جلسه ای درخصوص بررسی مشکلات بهداشتی درمانی حافظیه (ملک آباد) باحضور اعضای شورای اسلامی شهر بارئیس شبکه بهداشت حافظیه و هیئت همراه

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ

جلسه ای درخصوص بررسی مشکلات بهداشتی درمانی حافظیه (ملک آباد) باحضور اعضای شورای اسلامی شهر بارئیس شبکه بهداشت حافظیه و هیئت همراه.

11

11

محمد علیزاده رئیس شورای اسلامی شهرچهارباغ

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ