جلسه رسمی و فوق العاده شورای اسلامی شهر باحضور اعضای شورای اسلامی شهر ، دکتر عطایی شهردار چهارباغ به همراه سرپرست امور مالی شهرداری درخصوص بررسی بوجه سال ۱۳۹۸ شهرداری چهارباغ درمحل سالن جلسات شورای اسلامی شهر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ

جلسه رسمی و فوق العاده شورای اسلامی شهر باحضور اعضای شورای اسلامی شهر ، دکتر عطایی شهردار چهارباغ به همراه سرپرست امور مالی شهرداری درخصوص بررسی بوجه سال ۱۳۹۸ شهرداری چهارباغ درمحل سالن جلسات شورای اسلامی شهر برگزار گردید.

11

11

محمد علیزاده رئیس شورای اسلامی شهرچهارباغ

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ