جلسه مدیریت شهری چهارباغ باکارشناسان و معاون اداره کل برق استان البرز ارتقاء خدمات دهی درحوزه برق رسانی چهارباغ موردتاکیدقرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری شورای اسلامی شهرچهارباغ

جلسه ارتقاء خدمات دهی درحوزه برق رسانی چهارباغ باحضورعلیزاده رییس شورای اسلامی شهر،عطایی شهردار،گل محمدی معاون اداره کل برق استان البرز،دانشور رییس اداره برق چهارباغ وکارشناسان این اداره در دفتر شهردارچهارباغ برگزار شد.

در این جلسه موضوعات ومشکلات برق رسانی درشهرچهارباغ ونواحی مهدی آباد،ملک آبادوشهرک ابریشم مطرح و در راستای بهبود وضعیت فعلی و ارتقاء کیفیت خدمات رسانی به شهروندان تصمیماتی اتخاذ شد.

با توجه به رویکردمدیریت شهری چهارباغ در راستای افزایش خدمات رسانی به شهروندان، جلسات تخصصی باحضور اعضای شورای اسلامی شهر،شهردار ومدیران کل ادارات خدمات رسان به طورمنظم و مستمرادامه خواهد داشت.

همچنین باتاکیدشهردارچهارباغ جهت هم افزایی و اجرایی شدن تصمیمات این جلسات،موارداز طریق مسوولین واحدهای شهرداری به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.

11

11

محمد علیزاده رئیس شورای اسلامی شهرچهارباغ

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ