جلسه مشترک مدیریت شهری چهارباغ با رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج

به گزارش پایگاه خبری شورای اسلامی شهر چهارباغ

جلسه مشترک مدیریت شهری چهارباغ با رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج راه های همکاری متقابل جهت ارتقا خدمات حمل و نقلی در چهارباغ بررسی شد

عطایی شهردار چهارباغ به همراه خانم طاهری عضو شورای اسلامی شهر طی نشستی با استاد کاظمی رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج، ضمن بررسی مشکلات حمل و نقل شهر چهارباغ و حومه، راه های ارتقا وضعیت و ارایه خدمات حمل و نقلی به شهروندان را بررسی کردند.

این جلسه در دفتر شهردار چهارباغ برگزار و مقرر شد با توجه به اشتراک حوزه های خدماتی حمل و نقلی بین چهارباغ و کرج در ایستگاه های کیانمهر و میدان دانشگاه حصارک و از سویی ضرورت ارتقا وضعیت و خدمات حوزه حمل و نقل چهارباغ، در جلسه آتی پیشنهادات کارشناسی ارایه و نسبت به همکاری مثقابل و هم افزایی بین دو دستگاه اقدام شود.

11

11

محمد علیزاده رئیس شورای اسلامی شهرچهارباغ

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ