جناب آقای بهمن عینی نائب رئیس شورای اسلامی شهرچهارباغ ضمن تبریک به کلیه اعضای محترم شورای اسلامی شهرستان ساوجبلاغ اعم از شوراهای اسلامی شهر،روستا وبخش اظهارداشتندتمام شهرداریهای شهرستان ساوجبلاغ وبعضااستان البرز به روزمرگی افتاده وعموما ازلحاظ مالی دچارمشکل می باشندکه دریک بررسی اجمالی عوامل آن را میتوان به شرح ذیل اشاره نمود.

جناب آقای بهمن عینی نائب رئیس شورای اسلامی شهرچهارباغ ضمن تبریک به کلیه اعضای محترم شورای اسلامی شهرستان ساوجبلاغ اعم از شوراهای اسلامی شهر،روستا وبخش اظهارداشتندتمام شهرداریهای شهرستان ساوجبلاغ وبعضااستان البرز به روزمرگی افتاده وعموما ازلحاظ مالی دچارمشکل می باشندکه دریک بررسی اجمالی عوامل آن را میتوان به شرح ذیل اشاره نمود.
1_وجودقوانین دست وپاگیروبروکراسی اداری درجهت صدورپروانه(مخصوصاخارج ازبافت)
2_عدم توانایی شهرداری درجهت صدورپاینکاروعدم خلاف ویاتعیین وتکلیف پرونده های قابل طرح درکمیسیون ماده صدبدلیل مخالفتهای جهادکشاورزی
3_عدم واریزسرانه ارزش افزوده مثل گذشته
4_اتخاذتصمیم درخصوص ساخت سازهای غیرمجاز
درپایان ضمن تقدیروتشکرازفرماندارمحترم ، معاونین ایشان و رئیس شورای اسلامی شهرستان ساوجبلاغ درجهت برگزاری این جلسه متذکرگردیدندکه مااعضای شورای اسلامی سوگندیادنمودیم که خدمتگزارمردم باشیم.

✍پایگاه خبری شورای اسلامی شهرچهارباغ

 

11

11

آقای حبیب مختاری رئیس شورای اسلامی شهر

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ