حضور آقایان حبیب مختاری رئیس شورای اسلامی شهر و دکتر عطایی شهردار چهارباغ در اولین نشست شورای اداری شهرستان ساوجبلاغ در سال ۹۸

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ

حضور آقایان حبیب مختاری رئیس شورای اسلامی شهر و دکتر عطایی شهردار چهارباغ در اولین نشست شورای اداری شهرستان ساوجبلاغ در سال 98

11

11

محمد علیزاده رئیس شورای اسلامی شهرچهارباغ

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ