حضور خانم طاهری عضو شورای اسلامی شهر ، میرزاوند مدیر ناحیه دو شهرداری چهارباغ به همراه سایر مسئولین و انجمن و اولیاء گرامی دانش آموزان و مدیر کانون مهر مائده در جلسه طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران در جهت ارتقای سلامت اجتماعی درمحل دبیرستان شهید داود اکبری قائمیه (مهدی آباد)چهارباغ

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ

حضور خانم طاهری عضو شورای اسلامی شهر ، میرزاوند مدیر ناحیه دو شهرداری چهارباغ به همراه سایر مسئولین و انجمن و اولیاء گرامی دانش آموزان و مدیر کانون مهر مائده در جلسه طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران در جهت ارتقای سلامت اجتماعی درمحل دبیرستان شهید داود اکبری قائمیه (مهدی آباد)چهارباغ

11

11

حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا سرشار نائب رئیس شورای اسلامی شهر

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ