خرید و تجهیز آتش نشانی چهارباغ به یک دستگاه خودرو آتش نشانی توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر چهارباغ باحضور امام جمعه محترم ، فرماندارمحترم شهرستان ، بخشدار ، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار چهارباغ

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ

خرید و تجهیز آتش نشانی چهارباغ به یک دستگاه خودرو آتش نشانی توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر چهارباغ باحضور امام جمعه محترم ، فرماندارمحترم شهرستان ، بخشدار ، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار چهارباغ

11

11

محمد علیزاده رئیس شورای اسلامی شهرچهارباغ

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ