دیداررئیس واعضای شورای اسلامی شهر،بخش،روستاهاوشهردارچهارباغ با امام جمعه محترم چهارباغ به مناسبت9 اردیبهشت روزملی شوراهاوتکریم اعضای شوراهابااهدای لوح سپاس

دیداررئیس واعضای شورای اسلامی شهر،بخش،روستاهاوشهردارچهارباغ با امام جمعه محترم چهارباغ به مناسبت9 اردیبهشت روزملی شوراهاوتکریم اعضای شوراهابااهدای لوح سپاس

11

11

آقای حبیب مختاری رئیس شورای اسلامی شهر

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ