دیدارنوروزی وبحث وتبادل نظر رئیس سازمان تامین اجتماعی هشتگردبااعضای شورای اسلامی شهرچهارباغ درخصوص افتتاح وراه اندازی کارگذاری بیمه تامین اجتماعی درمحل ساختمان شورای اسلامی شهر چهارباغ

دیدارنوروزی وبحث وتبادل نظر رئیس سازمان تامین اجتماعی هشتگردبااعضای شورای اسلامی شهرچهارباغ درخصوص افتتاح وراه اندازی کارگذاری بیمه تامین اجتماعی درمحل ساختمان شورای اسلامی شهر چهارباغ

11

11

آقای حبیب مختاری رئیس شورای اسلامی شهر

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ