دیدار نوروزی دکتر عطایی به همراه مسئولین ادارات و واحدهای شهرداری با اعضای شورای اسلامی شهر چهارباغ

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ

دیدار نوروزی دکتر عطایی به همراه مسئولین ادارات و واحدهای شهرداری با اعضای شورای اسلامی شهر چهارباغ

11

11

آقای حبیب مختاری رئیس شورای اسلامی شهر

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ