دیدار نوروزی رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی شهر به همراه شهردار چهارباغ با رئیس و کارکنان ابفای شهری شهر چهارباغ

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ

دیدار نوروزی رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی شهر به همراه شهردار چهارباغ با رئیس و کارکنان ابفای شهری شهر چهارباغ

11

11

محمد علیزاده رئیس شورای اسلامی شهرچهارباغ

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ