مانور نمادین سراسری زلزله وایمنی مدارس در شهرچهارباغ

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ

بیستمین مانور نمادین سراسری زلزله و ایمنی مدارس کشور در شهر چهارباغ با حضور امام جمعه ، شورای اسلامی شهر ، سرپرست شهرداری و جمعی از مسئولین چهارباغ در محل مدرسه شهید کمالزاده چهارباغ برگزار گردید.

11

11

آقای حبیب مختاری رئیس شورای اسلامی شهر

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ