مراسم زنگ احسان نیکوکاری درچهارباغ

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ

مراسم زنگ احسان نیکوکاری باشعار(جوانه لبخند می کاریم…)همزمان باسراسرکشورباحضورنائب رئیس شورای شهر،شهردارچهارباغ وسایرمسئولین درمحل هنرستان حضرت طاهره (س) چهارباغ برگزارگردید.
پایگاه خبری شورای اسلامی شهرچهارباغ

11

11

آقای حبیب مختاری رئیس شورای اسلامی شهر

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ