مهندس مزاجی عضو شورای اسلامی شهر چهارباغ:برنامه های ستاد استقبال از سال نو شهرداری چهارباغ تحسین برانگیز است

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ

مهندس مزاجی عضو شورای اسلامی شهر چهارباغ:

برنامه های ستاد استقبال از سال نو شهرداری چهارباغ تحسین برانگیز است

مهندس مجتبی مزاجی عضو شورای اسلامی شهر چهارباغ در بازدید میدانی از طرح های خدماتی، فرهنگی، عمرانی و فضای سبز ستاد استقبال از سال نو شهرداری چهارباغ گفت: برنامه های مدیریت شهری در آستانه سال نو تحسین برانگیز است.

رییس کمیسیون عمران و بودجه شورای اسلامی شهر چهارباغ افزود: مردم ولی نعمت ما هستند و تمام تلاش ما در مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری رفاه حال شهروندان است.

#ستاد_استقبال_از_سال_نو_شهرداری_چهارباغ

11

11

آقای حبیب مختاری رئیس شورای اسلامی شهر

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ