نشست شورای بهداشت چهارباغ باحضورمهندس علیزاده رئیس شورای اسلامی شهر،سرپرست وپرسنل مرکز بهداشت قائمیه(مهدی اباد)،مراقبین ورابطین بهداشت برگزار ومسائل بهداشتی وسلامت شهروندان بررسی شد.

نشست شورای بهداشت چهارباغ باحضورمهندس علیزاده رئیس شورای اسلامی شهر،سرپرست وپرسنل مرکز بهداشت قائمیه(مهدی اباد)،مراقبین ورابطین بهداشت برگزار ومسائل بهداشتی وسلامت شهروندان بررسی شد.

11

11

آقای حبیب مختاری رئیس شورای اسلامی شهر

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ