همایش ودیدارشوراهای اسلامی شهرستان ساوجبلاغ بافرماندارمحترم معاونین ایشان،رئیس شهرستان ساوجبلاغ به مناسبت 9 اردیبهشت روزملی شوراها درمحل سالن اجتماعات فرمانداری ساوجبلاغ

همایش ودیدارشوراهای اسلامی شهرستان ساوجبلاغ بافرماندارمحترم معاونین ایشان،رئیس شهرستان ساوجبلاغ به مناسبت 9 اردیبهشت روزملی شوراها درمحل سالن اجتماعات فرمانداری ساوجبلاغ

11

11

آقای حبیب مختاری رئیس شورای اسلامی شهر

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ