کاشت نهال توسط امام جمعه،رئیس واعضای شورای اسلامی شهر،شهرداروسایرمسئولین ومردم وخانواده شهدا به‌مناسبت #روز_درختکاری. ۹۶/۱۲/۱۵

کاشت نهال توسط امام جمعه،رئیس واعضای شورای اسلامی شهر،شهرداروسایرمسئولین ومردم وخانواده شهدا به‌مناسبت #روز_درختکاری. ۹۶/۱۲/۱۵

11

11

آقای حبیب مختاری رئیس شورای اسلامی شهر

تماس با ما

چهارباغ خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم پلاک 144
تلفکس-02644565020
مسئول دفتر02644565012/15

سامانه پیامکی30006105006100

پیام رسان سروش

https://sapp.ir/shora4bagh

روابط عمومی شورای اسلامی شهرچهارباغ